Puerto de Sant Feliu de Guíxols España, Catalunya, provincia de Girona, Baix Empordà, Stock Photo, Picture And Rights Managed Image. Pic. N26-1027833