Portrait of a senior man, Janitzio Island, Lake Patzcuaro, Patzcuaro, Michoacan State, Mexico, Stock Photo, Picture And Royalty Free Image. Pic. GLW-GWT239025