Green seedling in the hand. ESY-002246116 © Elnur Amikishiyev