A family walking on the beach. DEI-DKI-0017-035 © DENKOU IMAGES GMBH