Two men talking to each other. IMZ-SZO0083 © Studio Zoo