Stock Photo - “Abrigos† of the old colony of Prata (Pará). Residents have bed and food. Anyone look after other activities. They live between these walls

Stock Photo: “Abrigos† of the old colony of Prata (Pará). Residents have bed and food. Anyone look after other activities. They live between these walls.

Stock Photo - “Abrigos† of the old colony of Prata (Pará). Residents have bed and food. Anyone look after other activities. They live between these walls

Special Collection: Premium
By downloading the Visual Content above you agree to the License Agreement for Layouts and Comps
black
friday
Super Sale
30% off
More Info

Important Information

EDITORIAL USE ONLY

Releases: No signed releases for this image.

Availability: Image availability cannot be guaranteed until time of purchase.

Searchable keywords

 • Abrigos
 • Amazon
 • Ambient
 • America
 • American
 • Bed
 • Belem
 • Black
 • Black And White
 • Body
 • Brazil
 • Brazilian
 • Care
 • Challenge
 • Colonist
 • Colonize
 • Colony
 • Deformation
 • Disabled
 • Disease
 • Documentary
 • Environment
 • Handicapped
 • Hansen
 • Hanseniase
 • Health
 • Healthcare
 • Hospital
 • Hot
 • Illness
 • Income
 • Isolated
 • Latin America
 • Legless
 • Leper
 • Leprosy
 • Leprous
 • Loneliness
 • Low
 • Medicine
 • Melancholy
 • Morhan
 • Pain
 • Para
 • Patient
 • People
 • Photojournalism
 • Physically
 • Poor
 • Poverty
 • Prata
 • Problem
 • Rio
 • Room
 • Rough
 • Sadness
 • Settler
 • Skin
 • Social
 • South America
 • Street
 • Suffer
 • Suffering
 • Sweep
 • Sweeping
 • Third World
 • Tropical
 • Urban
 • White
 • Woman
Sergi Reboredo

More from this author

Sergi Reboredo Images & Videos on the website: 5490