Stock Photo - Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg, Germany.

Stock Photo: Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg, Germany.