Stock Photo - Greece, Dodecanese, Patmos, Skala

Stock Photo: Greece, Dodecanese, Patmos, Skala.

More from this author

Von Aulock, M