Stock Photo - Offspring / Fledgling of Black-necked Grebe / Eared Grebe / Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis). .

Stock Photo: Offspring / Fledgling of Black-necked Grebe / Eared Grebe / Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis). .

Searchable keywords

Choose multiple keywords