Stock Photo - Paris - France -Eifel Tower - Through trees

Stock Photo: Paris - France -Eifel Tower - Through trees.