Stock Photo - “Peine del Viento †, Eduardo Chillida, Donostia, San Sebastian, Gipuzkoa, Basque Country, Spain

Stock Photo: “Peine del Viento †, Eduardo Chillida, Donostia, San Sebastian, Gipuzkoa, Basque Country, Spain.