Stock Photo - Speicherstadt Hamburg, Germany

Stock Photo: Speicherstadt Hamburg, Germany.