Stock Photo - The Freita mountains (Serra da Freita), a mountain range in Central Portugal, spanning between the Douro and Vouga basins in the East of Aveiro District.

Stock Photo: The Freita mountains (Serra da Freita), a mountain range in Central Portugal, spanning between the Douro and Vouga basins in the East of Aveiro District.

Searchable keywords

 • Arouca
 • Centro
 • Douro Litoral
 • Europe
 • Freita
 • Freita mountains
 • Hill
 • Horizontal
 • Land
 • Location
 • Mountain
 • Portugal
 • Road
 • Serra
 • Serra da Freita
 • Transport
 • Valley
João Almeida

More from this author

João Almeida Images & Videos on the website: 1195