Stock Photo - Tour Eiffel figure

Stock Photo: Tour Eiffel figure.