Stock Photo - Way of St. James, Jacobean Route. Santiago's cathedral. Praza do Obradoiro. Santiago de Compostela. St. James's Way, St. James's Path, St. James's Trail, Route of Santiago de Compostela or Road to Santiago.

Stock Photo: Way of St. James, Jacobean Route. Santiago's cathedral. Praza do Obradoiro. Santiago de Compostela. St. James's Way, St. James's Path, St.

Searchable keywords

Choose multiple keywords