Stock Photo - White Willow, Salix alba / Silver-Weide, Salix alba

Stock Photo: White Willow, Salix alba / Silver-Weide, Salix alba.