Foto de stock - Greylag Goose, Anser anser, in flight.

Imagen: Greylag Goose, Anser anser, in flight.