Photo de stock - Cave 1: Mahajanaka Jataka - Dancing scene. Ajanta Caves, Aurangabad, Maharashtra, India.

Photo de stock: Cave 1: Mahajanaka Jataka - Dancing scene. Ajanta Caves, Aurangabad, Maharashtra, India.

Mots-clés utilisés

Choisir des mots clés multiples