Photo de stock - Denkmal, Glücksschwein, Kurfürst Carl IV Philipp Theodor, 1724 - 1799, Schloss

Photo de stock: Denkmal, Glücksschwein, Kurfürst Carl IV Philipp Theodor, 1724 - 1799, Schloss.

Mots-clés utilisés

Choisir des mots clés multiples