Photo de stock - Fishing, Akurala Beach, south coast of Sri Lanka.

Photo de stock: Fishing, Akurala Beach, south coast of Sri Lanka.