A beautiful young woman in a bikini posing at the beach. FOT-1109016 © Emiliano Granado